5 Niedziela po Wielkanocy 14.05.2023

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski”. Psalm 66,20

 

Tekst:  1 Tymoteusza 2,1-6           
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 18.05.2023 – Wniebowstąpienie Pańskie

Jaworze 17.00

  • 21.05.2023 – 6 Niedziela po Wielkanocy

Jaworze 9.00 z komunią świętą – Konfirmacja;

Prosić będziemy o ofiarę na cele parafialne;

W przyszłą niedzielę szkółki niedzielne są odwołane;

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Do Świąt Zesłania Ducha Świętego Kościół prowadzi zbiórkę na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

4. PEA w Goleszowie zaprasza na PZK w Lesznej Górnej, 21 maja o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Grzegorz Olek, pracownik ChAT w Warszawie.

PEA w Cieszynie zaprasza na PZK w Puńcowie 21 maja o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Tymoteusz Bujok, dyrektor CME w Dzięgielowie.

5. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jasienicy, będzie ognisko.

6. Koło Diakonii zaprasza na poniedziałek 15 maja na godzinę 18:00 do sali parafialnej w Jaworzu na spotkanie poświęcone Matce Ewie von Thiele-Winkler z Miechowic. Temat przedstawi Anna Seemann-Majorek.

7. Parafia organizuje wycieczkę do Izraela w terminie od 3 do 10 lutego 2024. Szczegółowy program jest na stronie internetowej i w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia do końca czerwca tego roku. koszt 1260 dolarów amerykańskich. Zapisy i dalsze informacje w kancelarii parafialnej lub u ks. W. Wantuloka.

8. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Korei Południowej.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 88 lat zmarł śp. Irena Rucka z domu Pszczółka zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 13.05.2023 w Jaworzu.