3 Niedziela przed Postem 05.02.2023

„Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia”. Daniel 9,18

Tekst: Ewangelia Mateusza 9,9-13        
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 12.02.2023 – 2 Niedziela przed Postem

Jaworze 8.00. Po nabożeństwie Zgromadzenie Parafialne.
W związku ze Zgromadzeniem Parafialnym szkółki niedzielne zostają odwołane.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swojego zmarłego, dar przy wspomnieniu od sąsiadki z ulicy Lipowej.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00.

4. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Zambii.

5. PTEw zaprasza na spotkanie sprawozdawcze oddziału, które odbędzie się 6 lutego o g. 18:00 w sali parafialnej w Jaworzu.

6. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 12.02.2023 po porannym nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2022 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 rok i przyjąć preliminarz na 2023 rok.

7. W kancelarii jest otwarta lista darów na rzecz PEA w Katowicach-Szopienicach i poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w plebanii.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 85 lat zmarła śp. Olga Błahut z domu Dawid zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w środę 01.02.2023 w Jaworzu.
  • W wieku 66 lat zmarł śp. Czesław Kubala zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 03.02.2023 w Jasienicy.