Ostatnia Niedziela po Epifanii 29.01.2023

„Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą”. Izajasz 60,2

Tekst: Mateusz 17,1-9     
ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo rozpocznie się o 16.00 w naszym kościele w Jaworzu. Kolekta z nabożeństwa zostanie przekazana na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
  • Wolontariusze Wielkiej Orkiestry będą kwestować także po nabożeństwie przed kościołem.
  • 05.02.2023 – 3 Niedziela przed Postem

Jasienica 8.00 ze sp. i kom. św.;

Jaworze 10.00 ze sp. i kom. św.;

Świętoszówka 10.00

W przyszłą niedzielę szkółki niedzielne. Szkółki odbywają się równolegle do naszych nabożeństw. W Jasienicy grupa starsza. Serdecznie zapraszamy dzieci.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich Jaworzu o 18:00

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18:00

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza o 9:00; grupa starsza o 10:00

- w sobotę o 17:00 spotkanie młodzieży

3. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Zimbabwe.

4. PTEw zaprasza na spotkanie sprawozdawcze oddziału, które odbędzie się 6 lutego o g. 18:00 w sali parafialnej w Jaworzu.

5. Do odebrania nowy numer „Zwiastuna”. Drugi w tym roku, nowy „Zwiastun Ewangelicki” nr 2/2023:

– zachęca, w Roku pojednania, do refleksji nad trudnymi drogami pojednania z Bogiem i  ludźmi;

– opowiada o tym, jak dzięki ogólnokościelnej zbiórce ewangelicy z Sycowa i Wrocławia zawieźli  transport z pomocą humanitarną na teren ogarniętej wojną Ukrainy;

– opisuje uroczystości jubileuszowe związane ze 160. rocznicą ukazania się w Warszawie pierwszego numeru „Zwiastuna Ewangelicznego”, którego  dzisiejsze czasopismo jest kontynuatorem.

Zapraszamy do lektury i prenumeraty. Prenumerata parafialna jest tanim i korzystnym rozwiązaniem. Przypominamy, że w parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca. Z kolei po opłaceniu prenumeraty cyfrowej w wydawnictwie każdy numer można czytać w formacie pdf i w pełni korzystać ze strony www.zwiastun.pl.

6. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 12.02.2023 po porannym nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2022 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 rok i przyjąć preliminarz na 2023 rok.

7. W piątek 27.01. na skutek wybuchu gazu został w połowie zniszczony budynek plebanii przy naszym kościele w Katowicach Szopienicach. W tej trudnej chwili prosimy Was o modlitwy szczególnie o osoby przebywające w szpitalu, o duchownych i ich najbliższych, rodzinę zmarłych osób, wszystkich poszkodowanych oraz całą szopienicka parafię. Po ustaleniu konkretnych potrzeb będziemy informować jakiej pomocy mogą potrzebować poszkodowane rodziny.

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu”. Psalm 34, 19