Niedziela Wieczności 20.11.2022

„Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” Ewangelia Łukasza 12,35

Tekst:   Ewangelia Marka 13,28-37    
ks. A. Krzykowski
 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj prosić będziemy o ofiarę na Fundusz Stypendialny im. ks. M. Lutra
  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 27.11.2022 – 1 Niedziela  Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 komunia św. i 10.00 nab. główne;

Świętoszówka 10.00

Szkółki niedzielne rozpoczynają się równolegle do nabożeństw.

Szkółka niedzielna w Jasienicy dla grupy starszej.

  • Nabożeństwa dla seniorów odbędą się w Jasienicy 4 grudnia o 14.00 w Jaworzu 11 grudnia o 14.00.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na kościół, opłacanie składki kościelne. Dziękujemy rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- w wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00.

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00; starsza o 10.00.

4. Do końca listopada można opłacić wirtualną paczkę w ramach akcji „Prezent pod choinkę” wpłacając 75 złotych.

5. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Malawi.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna. Prenumerata na Zwiastun 2023 – cały rok 160 zł, półroczna 80 zł.

7. Trwa akcja zbiórki ciepłej odzieży dla Ukrainy. Bielizna osobista tylko nowa. Zbiórka potrwa do 4 grudnia. W kancelarii w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 i 16-18.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 61 lat zmarł śp. Bogdan Wiśniański zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w środę 16.11.2022 w Jasienicy.