17 Niedziela po Trójcy Świętej 09.10.2022

„Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” I Jan 5,4

Tekst:  Izajasz 49,1-6    
ks. A. Mendrok
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 16.10.2022 – 18 Niedziela po Trójcy Św.

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą i wieczorne o 18.00

Jaworze 10.00

Świętoszówka 10.00 z Komunią Świętą

Szkółki niedzielne rozpoczynają się równolegle do nabożeństw.

Szkółka niedzielna w Jasienicy dla grupy starszej.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18:00

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00.

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00.

- w sobotę nauka konfirmacyjna wyjątkowo o g. 8:00 dla obu grup konfirmantów ze względu na Synod Kościoła;

4. Parafia Ewangelicka w Białej filiał w Szczyrku Salmopolu serdecznie zaprasza wszystkich motocyklistów w niedzielę 16 października na godz. 11.00 na nabożeństwo na zakończenie sezonu motocyklowego.

5. PTEw zaprasza na krótką wycieczkę do Bielska-Białej na zwiedzenie willi Teodora Sixta i wysłuchanie prelekcji o jego życiu i działalności. Wyjazd 13 października. Miejsce docelowe ul. Mickiewicza 24 w Bielsku, godz. 15:00. Dojazd własny.

6. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

7. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Erytrei.

8. W październiku odbywać się będzie festiwal muzyczny im. ks. Jerzego Trzanowskiego. Plan koncertów umieszczony jest na plakacie w gablocie parafialnej i na naszej stronie internetowej parafii. W naszym kościele koncert odbędzie się w przyszłą niedzielę 16 października o 17.00. Koncert zatytułowany jest „Modlitwy biblijnych kobiet”. Serdecznie zapraszamy.

9. Parafia organizuje kurs dla prowadzących i chcących prowadzić szkółki niedzielne. Kurs rozpoczyna się od 21 października i potrwa do 23 października. Informacje i zapisy w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy.

10. Parafia prowadzi akcję zbiórki zwykłych świec dla żołnierzy ukraińskich, którzy są okopach i ziemiankach. Zbiórka jest prowadzona do końca października w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy.

11. Do nabycia nowy numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”