16 Niedziela po Trójcy Świętej 02.10.2022 – Dziękczynne Święto Żniw

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”. Psalm 145,15

Tekst: 5 Mojżeszowa 8,7-18  
ks. W. Wantulok
 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dziś  prosić będziemy o ofiarę, która przeznaczona będzie na nasze Domy Opieki
  • Dzisiaj nabożeństwo z komunią świętą
  • 09.10.2021 – 17 Niedziela po Trójcy Św.

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00 i wieczorne o 18.00

Świętoszówka 10.00

Szkółki niedzielne rozpoczynają się równolegle do nabożeństw.

Szkółka niedzielna w Jasienicy dla grupy młodszej.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na kościół, opłacanie składki kościelne, za dary, które przyozdobiły ołtarz żniwny, p. Marianowi Mrowcowi za chlebki i chleby na ołtarz, wszystkim, którzy ofiarowali dary na przyozdobienie ołtarza i wszystkim, którzy przygotowali żniwny ołtarz do dzisiejszego święta. Dziękujemy dużej grupie osób, która sprzątała pomieszczenia starej szkoły i plebanii po pracach remontowych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18:00

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00.

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00.

4. PEA w Skoczowie zaprasza na PZK w Pierśćcu 9 października o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Janusz Kożusznik z Zaolzia.

5. PTEw zaprasza na spotkanie 3 października o 18.00. temat: „Jeden Kościół, Jeden Pan, jedna wiara” przedstawi prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina.

6. Rada Parafialna pragnie spotkać się ze wszystkimi parafianami, którym leży na sercu dobro i przyszłość naszej parafii. Chcemy wspólnie poszukać nowych dróg i nowych rozwiązań, by jak najwięcej młodych naszej parafii, mogło tworzyć i pisać karty jej historii na kolejne 10-lecie. Chcemy to uczynić w sobotę 8 października o godz. 13.30 w sali parafialnej w Jaworzu. Spotkanie poprowadzą świeccy członkowie Rady Parafialnej.

7. Do modlitwy załączamy byłego zwierzchnika naszej Diecezji ks. bp Pawła Anweilera prosząc o zdrowie dla niego i posilenie dla najbliższych

8. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Demokratycznej Republice Konga.

9. W październiku odbywać się będzie festiwal muzyczny im. ks. Jerzego Trzanowskiego. Plan koncertów umieszczony jest na plakacie w gablocie parafialnej i na naszej stronie internetowej parafii. W naszym kościele koncert odbędzie się w niedzielę 16 października o 17.00. Koncert zatytułowany jest „Modlitwy biblijnych kobiet”. Serdecznie zapraszamy.