Święto Zesłania Ducha Świętego 05.06.2022

„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów”. Zachariasz 4,6b

 

Tekst: Rzymian 8,1-2.10-11      
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 06.06.2022 – II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30;

  • 12.06.2022 – Święto Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią św. i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00 z komunią św.;

Świętoszówka 10.00;

  • Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy starszej, dzieci z klas 1-6.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dar od rodzin wspominających swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.30,

- w poniedziałek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu po nabożeństwie o 18.30,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupy młodszej o 9.00.

4. Kościół prowadzi zbiórkę ofiar na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Zbiórka ofiar potrwa do świąt Zesłania Ducha Świętego.

5. Nadal prowadzona jest zbiórka ofiar na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Listy ofiar są w kancelarii parafialnej.

6. PTEw zaprasza na spotkanie jutro o g. 18:00 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu. Temat spotkania: „Wolność w znaczeniu teologicznym i współczesnym”. Temat przedstawi ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.

7. 18 czerwca odbędzie się XVI Międzynarodowy Festiwal Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej w amfiteatrze w Jaworzu. Początek godzina 15.00, wstęp wolny.

8. Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej zaprasza chętnych współwyznawców posiadających umiejętność gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych do wstąpienia w szeregi orkiestry. Próby orkiestry odbywają się w Skoczowie we wtorki o 18.00. Szersze informacje można uzyskać u dyrygenta orkiestry p. Adama Pasternego. Numer telefonu w kancelarii parafialnej.

9. Prenumerata na II półrocze 70 złotych.

10. W lipcu odbędą półkolonie dla dzieci z klas 1-6 w terminie 11-17 lipca. Półkolonia odbywać się będzie w budynku parafialnym w Jasienicy. Liczba miejsc jest ograniczona. W półkolonii będą mogły uczestniczyć dzieci, które zostały wcześniej zgłoszone. Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 100 złotych. Pierwszeństwo mają dzieci z naszej parafii. W tym roku nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na organizację półkolonii. Zwracamy się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy przez wpłaty ofiar na ten cel. Lista jest w kancelarii parafialnej.

11. Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zwołuje się na dzień 19 czerwca 2022 roku po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru delegatów z naszej Parafii do Synodu Diecezjalnego. Naszej Parafii przysługują 4 mandaty w Synodzie Diecezji. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów. Pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie jest do odebrania w kancelarii parafialnej.

12. Z karty żałobnej:

  • W wieku 63 lat zmarła śp. Anna Kukla zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 02.06.2022 w Jasienicy.