4 Niedziela po Wielkanocy 15.05.2022

„Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił.” Psalm 98,1

Tekst: Kolosan 3,12-17       
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 22.05.2022 – 5 Niedziela po Wielkanocny

Jasienica 8.00;
Jaworze 10.00 i wieczorne o 18.00;
Świętoszówka 10:00

  • Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy starszej, dzieci z klas 1-6.

2. Parafia w Cieszynie serdecznie zaprasza na uroczyste nabożeństwo z okazji 313 rocznicy wyznaczenia miejsca pod budowę Kościoła Jezusowego w Cieszynie, które odbędzie się w niedzielę, 22 maja o godz. 10.00. Słowem Bożym służyć będzie ks. bp Marcin Makula – Ewangelicki Biskup Wojskowy. Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy dorosłych i dzieci na piknik parafialny na Placu Kościelnym.

3. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

4. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,
– we wtorek próba chóru o 19.00,
– w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,
– w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza o 9.00; grupa starsza o 10.00,
– w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jasienicy.

5. Kościół prowadzi zbiórkę ofiar na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Zbiórka ofiar potrwa do świąt Zesłania Ducha Świętego.

6. Nadal prowadzona jest zbiórka ofiar na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Listy ofiar są w kancelarii parafialnej.

7. Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zwołuje się na dzień 19 czerwca 2022 roku po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru delegatów z naszej Parafii do Synodu Diecezjalnego. Naszej Parafii przysługują 4 mandaty w Synodzie Diecezji. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów. Pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie jest do odebrania w kancelarii parafialnej.