3 Niedziela po Epifanii 23.01.2022

„Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa, i zasiądą w Królestwie Bożym.”. Ewangelia Łukasza  13,29

Tekst: Ewangelia Mateusza 8,5-13    
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 30.01.2022 – 3 Niedziela po Epifanii

Jasienica 8.00 z komunią świętą

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą

Jaworze 10.00 z komunią świętą

  • Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy starszej, dzieci z klas 1-6. Dzieci zdrowe i nie na kwarantannie.
  • 25.01.2022 – o godz. 18.00 w kościele rzymsko-katolickim Opatrzności Bożej w Jaworzu odbędzie się nabożeństwo na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan z udziałem biskupów Romana Pindla, Adriana Korczago i Mariana Niemca.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek próba chóru odwołana,

- w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jaworzu.

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00; grupa starsza o 10.00; nauka zdalna na platformie Zoom.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 06.02.2022 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2021 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok i przyjąć preliminarz na 2022 rok.