2 Niedziela po Epifanii 16.01.2022

„Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską”. Ewangelia Jana 1,16

 

Tekst: 1 Koryntian 2,1-10 
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 23.01.2022 – 3 Niedziela po Epifanii

Jasienica 8.00

Świętoszówka 10.00;

Jaworze 10.00 i wieczorne o 18.00

  • Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy młodszej, dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci zdrowe i nie na kwarantannie.
  • 25.01.2022 – o godz. 18.00 w kościele rzymsko-katolickim Opatrzności Bożej w Jaworzu odbędzie się nabożeństwo na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan z udziałem biskupów Romana Pindla, Adriana Korczago i Mariana Niemca.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00

4. Do nabycia Informator Parafialny „Z życia i wiary”.

5. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 06.02.2022 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2021 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok i przyjąć preliminarz na 2022 rok.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku niespełna 81 lat zmarła śp. Gertruda Jachniak z domu Kurcjus, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w środę 12.01.2022 w Jasienicy.
  • W wieku 78 lat zmarł śp. Paweł Lorek zamieszkały w Rudzicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 13.01.2022 w Jasienicy