Dziękczynne Święto Żniw 03.10.2021

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”. Psalm 145,15

Tekst: 2 Koryntian 9,6-15   
 ks. W. Wantulok, Ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Prosić będziemy o ofiarę, która przeznaczona będzie na nasze ewangelickie domy opieki
  • 10.10.2021 – 19 Niedziela po Trójcy Św.

Jasienica 8.00 z komunią świętą

Jaworze 10.00 i wieczorne o 18.00

  • Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy szkółki niedzielne w  Jasienicy i Świętoszówce. Szkółki równolegle z nabożeństwami.

W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie grupa starsza tj. dzieci szkolne od 1 do 6 klasy, a 17 października grupa młodsza tj. dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na prace remontowe przy starej szkole w Jaworzu, za dary, które przyozdobiły tegoroczny ołtarz żniwny.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- w poniedziałek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00.

- w sobotę wyjazd młodzieży na OZME o 8.00 z Jaworza i Jasienicy.

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel. Czekają nas prace wykończeniowe ubikacji i dokończenie tynkowania ściany zachodniej. Prace te będą wymagały znacznych środków finansowych. Zachęcamy i prosimy o ofiary na ten cel.

5. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 4 października o 18.00 w „Szumnym Gościńcu” przy ul. Zajęczej 51 w Jaworzu. Temat spotkania „Jan Amos Komeński – reformator szkolnictwa i przywódca Braci Czeskich w 350 rocznicę śmierci” przedstawi dr Józef Szymeczek z Zaolzia.

6. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

7. Do nabycia jest nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary” w cenie 10 złotych.

8. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze ogłasza nabór i serdecznie zaprasza na Nordic Walking. Spacery odbywać się będą w soboty w godz. od 8.30 do 9.30. W dalszym ciągu trwa również nabór na zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne „Zdrowy kręgosłup”, które odbywać się będą w środy w sali „Pod Goruszką”. Koszt karnetu wynosi 60 zł. Pierwsze zajęcia już 6 października. W „Galerii na Zdrojowej” organizowane będą, również od października, zajęcia „Rękodzieła dla seniorów”. Warsztaty odbędą się w każdą środę miesiąca w godz. od 18.15 do 20.15. Koszt miesięcznych zajęć wynosi 45 zł.