9 Niedziela po Trójcy Świętej 01.08.2021

„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.”. Ewangelia Łukasza 12,48

Tekst: Ewangelia Mateusza 7,24-27
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 08.08.2021 – 10 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7:30;

Jasienica 9:00 Komunią Świętą;

Jaworze 10:30 i wieczorne o 18.00

2. PZK w Wiśle Głębcach 8 sierpnia o 10.00. Kazanie ks. Jan Raszyk.

3. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, dziękujemy za dar od naszej siostry, która prosi o modlitwę dziękczynną oraz rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

4. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło pań w Jasienicy o 16:00

- we wtorek próba chóru o g. 19:00

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o g. 18:00

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00

5. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

6. Zapraszamy dzieci z klas 1-6 na półkolonie organizowane przez parafię w dniach od 9 do 15 sierpnia. Półkolonie będą się odbywały w budynku parafialnym w Jasienicy. Liczba miejsc jest ograniczona. Zostało jeszcze 10 miejsc. W półkoloniach będą mogły uczestniczyć dzieci, które zostały wcześniej zgłoszone. Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 30 złotych. Pierwszeństwo mają dzieci z parafii. W przyszłą niedzielę po nabożeństwie w Jaworzu spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci zapisanych na półkolonię.

7. Do odebrania są zdjęcia konfirmacyjne.

8. PTEw zaprasza na jednodniową wycieczkę do Raciborza i Ściborzyc Wielkich 19 sierpnia (czwartek). Koszt 60 złotych. Zapisy w kancelarii parafialnej. Szczegóły na plakacie w gablocie.

9. Na cmentarzu w Jaworzu zostały ustawione pojemniki do segregacji śmieci. Dotychczasowe miejsce, w którym składowano śmieci zostało zamknięte. Prosimy i oczekujemy od użytkowników cmentarza o dostosowanie się do tej regulacji. Dbałość o groby bliskich to również dbałość o wygląd całego cmentarza.

10. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności. Dzisiaj od 10.00 do 14.00 w budynku „Pod Goruszką” będzie pełnić dyżur rachmistrz spisowy z terenu gminy Jaworze u którego można dokonać spisu lub umówić się na wybrany termin. Aby się spisać należy podać numer pesel wszystkich mieszkańców spisywanego lokalu.