8 Niedziela po Trójcy Świętej 25.07.2021

„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda”. Efezjan 5,8-9

Tekst: 1 Koryntian 6,9-14.19-20
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 01.08.2021 – 9 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7:30 Komunią Świętą;

Jasienica 9:00

Jaworze 10:30 Komunią Świętą

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

4. Zapraszamy dzieci z klas 1-6 na półkolonie organizowane przez parafię w dniach od 9 do 15 sierpnia. Półkolonie będą się odbywały w budynku parafialnym w Jasienicy. Liczba miejsc jest ograniczona. Zostało jeszcze 15 miejsc. W półkoloniach będą mogły uczestniczyć dzieci, które zostały wcześniej zgłoszone. Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 30 złotych. Pierwszeństwo mają dzieci z parafii.

5. Do odebrania są zdjęcia konfirmacyjne.

6. Na cmentarzu w Jaworzu zostały ustawione pojemniki do segregacji śmieci. Dotychczasowe miejsce, w którym składowano śmieci zostało zamknięte. Prosimy i oczekujemy od użytkowników cmentarza o dostosowanie się do tej regulacji. Dbałość o groby bliskich to również dbałość o wygląd całego cmentarza.

7. Do modlitwy pragniemy załączyć małżeństwo, które obchodzi jubileusz 60-lecia swojego małżeństwa. (Rudolf i Krystyna Binek).

8. Z karty żałobnej: zmarła śp. Helena König urodzona 17.01.1940 w Bielsku-Białej, zamieszkała w Jaworzu ul. Zdrojowa 42, zmarła 18.07.2021 w Jaworzu w wieku 81 lat. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 27.07.2021 o 15.00 z kościoła w Jaworzu.