2 Niedziela po Trójcy Świętej 13.06.2021

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie”. Ewangelia Mateusza 11,28

„Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem” Ewangelia Jana 15,16a

Tekst:  Ewangelia Mateusza 7,13-16a
 ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dziś prosić będziemy ofiarę na nasze cele parafialne. Ofiarę zbiorą członkowie Rady Parafialnej.
  • 20.06.2021 – 3 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10:00

  • Szkółki niedzielne na facebooku „szkółka niedzielna w Jasienicy”, link do szkółki umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne. Dziękujemy za dar od narzeczonych, którzy mają dziś zapowiedzi i za dar od rodziców konfirmantów, który jest przeznaczony na remont starej szkoły w Jaworzu.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej w Jaworzu o 18:00

- we wtorek próba chóru o 19.00 w kościele w Jaworzu,

- w środę lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w piątek spotkanie młodzieży pokonfirmacyjnej o 18.00 w Jaworzu.

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna. Przypominamy o prenumeracie na drugie półrocze.

6. Zapowiedzi:

  • Paweł Tomasz Wantulok – urodzony w Nidzicy, syn Władysława i Anny z domu Kowalczyk zamieszkały w Jaworzu Plac Kościelny 25, i Agnieszka Karolina Kukla urodzona w Bielsku-Białej, córka Henryka i Edyty z domu Miklar zamieszkała w Jaworzu ul. Brzoskwiniowa 129, oboje stanu wolnego, wyznania ewangelickiego.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 62 lat zmarła śp. Halina Tyrna z domu Klima zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 12.06.2021 w Jasienicy.