2 Święto Bożego Narodzenia – 26.12.2020 – nabożeństwo mp4

ks. A. Krzykowski