1 Święto Bożego Narodzenia – Jutrznia – 25.12.2020 – nabożeństwo mp4

ks. W. Wantulok
mgr Anna Wantulok