I Niedziela po Święcie Trójcy Bożej 14.06.2020

„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”. Ewangelia Łukasza 10,16

Tekst: Dzieje Apostolskie 4,32-37 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dziś jeszcze nabożeństwo w Jaworzu o 18:00
  • 21.06.2020 – 2 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8:00;

Jaworze 10:00;

Świętoszówka 10:00;

  • Zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne na facebooku szkółki niedzielnej w Jasienicy i facebooku luteranie.

2. PZK w Starym Bielsku 21.06.2020 godz. 9.30. Kazanie ks. Wojciech Rudkowski z Radomia.

3. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

4. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 20.00 o ustanie koronowirusa.

5. Zarząd Funduszu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Przedłużył czas zbiórki do niedzieli 21 czerwca. Dziękujemy za dary, które wpływają na ten cel.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 74 lat zmarła śp. Stanisława Wiencek z domu Rusin, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w środę 10.06.2020 w Jaworzu.