List pasterski Biskupa Kościoła

Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec przygotował list pasterski w związku z nadchodzącą niedzielą Rogate (Proście!) oraz zmianami dotyczącymi liczby uczestników nabożeństw.

Drogie Siostry i Bracia!

Za dwa dni będziemy przeżywali 5. Niedzielę po Wielkanocy, Rogate – Proście! Modlitwa jest niezwykle ważna w życiu człowieka. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Prawdą jest też to, że w chwilach trudnych i sytuacjach zagrożenia modlitwa staje się nam zdecydowanie bliższa. Oczywiście lepiej byłoby gdybyśmy zawsze z równą gorliwością wołali do Pana, ale przecież wiemy, że tak nie jest. Wystarczy przypomnieć sobie modlitwę Jezusa w Getsemane. Uczniowie zasnęli mimo prośby Mistrza, aby czuwali.

Wczoraj, w wielu miejscach na świecie modlono się w ekumenicznym gronie o zakończenie pandemii oraz o wsparcie dla ludzi, którzy na różne sposoby doświadczają skutków obecnego kryzysu.

Dziś rano przeczytałem w „Z Biblią na co dzień” wersety: „Pan wysłuchał naszego głosu i wejrzał na naszą udrękę i mozół oraz nasz ucisk.” (5 Mojż. 26,7) oraz „Czy Bóg nie obroni swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie długo zwlekał?” (Łk. 18,7)

Myślę, że dla wielu takie zestawienie może oznaczać Bożą odpowiedź. Dla mnie są to słowa obietnicy. Bóg chce byśmy do Niego wołali, wysłuchuje naszych modlitw i na nie odpowiada.

Dziękuję Wam za wszystkie modlitwy i proszę: Módlmy się.

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Z Tym, który zna nasze myśli i słowa zanim je wypowiemy. Dlatego najważniejsze w modlitwie nie są słowa, pięknie ułożone i poprawne teologicznie zdania, ale szczerość. Mówmy o tym wszystkim co czujemy, czego się boimy, o naszych wątpliwościach i pragnieniach.

Wszyscy obserwujemy, że sytuacja epidemiczna zmienia się dosyć szybko. Zmieniają się także zarządzenia Rządu. Powinienem więc dokonać korekty zaleceń, które skierowałem do duchownych w dniach 23 i 30 kwietnia 2020 roku.

Obecna zmiana polega na złagodzeniu restrykcji związanych z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych.

Od niedzieli 17 maja podczas nabożeństw na jednego uczestnika musi przypadać 10m2 powierzchni. Dotychczas było to 15m2.

Oznacza to, że więcej wiernych będzie mogło uczestniczyć w nabożeństwach.

Dziękuję wszystkim Radom Parafialnym i Proboszczom, które rozpoczęły organizowanie otwartych nabożeństw zachowując wszystkie rygory sanitarne zgodnie z zaleceniami. Dziękuję za wszystkie nabożeństwa i działalność duszpasterską, prowadzenie nauczania i spotkań za pomocą środków masowego przekazu.

Otrzymuję szereg sygnałów o tym jak ważna jest dla wielu osób możliwość oglądania codziennych rozważań oraz uczestniczenia w kilku nabożeństwach w trakcie jednej niedzieli. Wiem, że przygotowanie transmisji to wielki wysiłek, dlatego za niego dziękuję.

Chciałbym też w tym miejscu podziękować Wam, którzy troszczycie się o swoje parafie i wspieracie je również materialnie. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem podjętych przez Was w parafiach działań: zbiórki BPGA, akcji Diakonii zbiórki funduszy na tablety dla uczniów czy zbiórki na pomoc uchodźcom organizowanej przez GEKE.

W tych ciężkich czasach przychodzi nam także podejmować trudne, odpowiedzialne decyzje. Często rozwiązanie, które wydaje się oczywiste, po dłuższej analizie już takie nie jest.

Do tych trudnych należy decyzja o otwarciu kościoła oraz dotycząca sposobu udzielania Komunii Świętej.

Każda parafia ma swoją specyfikę. Dlatego zaleciłem, zgodnie z Regulaminem Parafialnym, aby decyzję podejmowała konkretna Rada Parafialna w uzgodnieniu z Biskupem Diecezjalnym.

Decyzje podjęte w tej sprawie lokalnie, będą zdecydowanie lepsze od podejmowanych odgórnie. 

Wskazałem na to w liście z 23 kwietnia: „Zgodnie z § 21 lit. a) b) i d), § 42 ust. 2 oraz § 43 ust. 1 Regulaminu Parafialnegodecyzja o otwarciu kościołów oraz o odpowiednim zabezpieczeniu miejsc nabożeństw należy do zadań Rad Parafialnych i Proboszczów. Proszę jednak o konsultację tych decyzji z miejscowo właściwym Biskupem Diecezjalnym.”

Obecnie Komisje Synodalne ds. liturgii i muzyki kościelnej oraz ds. teologicznych i pastoralnych pracują nad przygotowaniem propozycji najbardziej bezpiecznych form przystępowania do Stołu Pańskiego. Wyniki tych prac będą podstawą podejmowanych dalszych decyzji i zaleceń.

Chcemy, aby od 24 maja (Niedziela Exaudi – Słuchaj Panie głosu mego!) była możliwość prowadzenia nabożeństw z Komunią Świętą. 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Przeżywamy ciężkie chwile. Proszę: wspierajmy się wzajemnie. Czasami wystarczy rozmowa. Na pewno możemy wzmacniać się poprzez modlitwę. Dlatego proszę o codzienną modlitwę w „swoim pokoju” ale także o modlitwy podczas nabożeństw.

Dziękuję za Wasze listy, telefony, z których wypływa wielka wiara. Poruszyła mnie szczególnie myśl, że „zwiastowanie Dobrej Nowiny wymaga, prócz wiary oraz świadomości tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, ogromnej odwagi. Łatwo jest wierzyć w Boga, kiedy płyniemy po spokojnym morzu. Prawdziwa wiara, która nie ulega lękowi, testuje się w trakcie burzy”. 

Jestem przekonany, że Bóg w tym trudnym czasie nam towarzyszy i wzmacnia, gdy najbardziej Go potrzebujemy.

Polecam Nas wszystkich łasce i opiece Zbawiciela

bp Jerzy Samiec