1 Niedziela Postu (Ivocavit) 01.03.2020

„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”  I Jana 3,8b

Tekst: I Mojżeszowa 3,1-19 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 08.03.2020 – 2 Niedziela Postu (Reminiscere)

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 spowiedź i komunia święta; 10.00 nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10.00 z Komunią Świętą,

„Betania” 10:00;

  • 06.03.2020 – 2 nabożeństwo pasyjne w Jasienicy o 16:00, natomiast w Jaworzu nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy o 17:30. Liturgię nabożeństwa przygotowały chrześcijanki z Zimbabwe. Nabożeństwo poprowadzą członkinie Koła Pań w Jaworzu, konfirmanci i chór kościelny;

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15:00

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17:00

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich o 18.30,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17,30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek po nabożeństwie w Jaworzu spotkanie Koła Pań

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 9.00 grupa starsza,

- w sobotę międzyparafialne spotkanie młodzieży w Międzyrzeczu o 18.00,

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

3. PTEw zaprasza na spotkanie 2 marca o 18.00. Temat: Podstawy judaizmu przedstawi p. Edward Piotr Weiss.

4. Rozpoczynamy akcję charytatywną „Skarbonka Diakonijna. Tegoroczna akcją odbywa się pod hasłem „Dar juniora dla seniora”. Akcja potrwa do Wielkiego Tygodnia. Skarbonki Diakonijne można zabrać z kancelarii parafialnej i w kościołach.

5. Ewangelickie Duszpasterstwo policji zaprasza na spotkanie policjantów i pracowników cywilnych policji wyznania ewangelickiego 14 marca o 17:00 w Cisownicy. Szczegóły na plakacie.

6. Z Karty żałobnej:

  • W wieku 75 lat zmarła śp. Zofia Helena Heinrich z domu Tomalik, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 29.02.2020 w Jasienicy