15 Niedziela po Trójcy Świętej 29.09.2019

„Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. 1 Piotra 5,7

Tekst:  1 Piotra 5,5b-11  
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 06.10.2019 – Dziękczynne Święto Żniw

Jaworze 10.00 z komunią świętą;

Prosić będziemy o ofiarę na nasze Domy Opieki. Prosimy o dary na przyozdobienie ołtarza.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00 w Jaworzu,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek (wyjątkowo) próba chóru o 19:00,

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw  z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci. (Wyjątkowo w przyszłą niedzielę szkółka niedzielna w Jasienicy o 10.00).

3. Duszpasterstwo Więzienne naszego Kościoła organizuje zbiórkę pieluch typu pampers dla osób dorosłych, które przekazane będą do Zespołu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Zbiórka potrwa do końca października. Z apelem zwraca się duszpasterz więzienny ks. Piotr Janik.

4. Do modlitwy (Jaworze) dołączamy współsiostrę, która dzisiaj obchodzi jubileusz 90 urodzin.

5. W październiku rozpoczynamy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

6. Z karty żałobnej:

W wieku 86 lat zmarł śp. Józef Heinrich, zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w środę 25.09.2019 w Jaworzu.