14 Niedziela po Trójcy Świętej 22.09.2019

„Błogosław duszo moja, Panu i nie zapomnij wszystkich dobrodziejstw jego!” Psalm 103,2

Tekst:  1 Mojżeszowa 28,10-19  
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 29.09.2019 – 15 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 i wieczorne o 18.00

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 9.00.

3. Duszpasterstwo Więzienne naszego Kościoła organizuje zbiórkę pieluch typu pampers dla osób dorosłych, które przekazane będą do Zespołu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Zbiórka potrwa do końca października. Z apelem zwraca się duszpasterz więzienny ks. Piotr Janik.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. Z karty żałobnej:

18 września 2019 roku w Miechowicach w wieku 90 lat zmarła śp. siostra Marta Grudke – ostatnia diakonisa z Miechowic, przez wiele lat prowadząca miechowicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju„. Pogrzeb odbędzie się w środę, 25 września o godz. 11.00 w kościele ewangelickim w Miechowicach.