Święto Zesłania Ducha Świętego 09.06.2019

„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów”  Zachariasz 4,6

Tekst:  I Koryntian 2,12-16
ks. E. Gajdacz

1. Porządek nabożeństw

  • 10.06.2019 – II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30;

  • 16.06.2019 – Święto Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 ;

Jaworze 10.00;

„Betania” 10.00

Wszystkie nabożeństwa z komunią świętą.

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00.

3. Trwa zbiórka ofiar na fundusz Bratniej pomocy im. Gustawa Adolfa. Zbiórka ofiar potrwa do świąt Zesłania Ducha Świętego.

4. Prenumerata na Zwiastuna na 2 półrocze 60 złotych.

5. Wójt Gminy Jasienica prosi o przekazanie informacji o dodatkowym wywozie popiołu z terenu gminy: 15 czerwca w sobotę sołectwa Międzyrzecze, Mazańcowice, Grodziec, Bielowicko, Świętoszówka i Rudzica; a 29 czerwca Jasienica, Łazy, Biery, Roztropice, Wieszczęta, Landek Iłownica