3 Niedziela Postu Oculi 24.03.2019

„Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego”. Ewangelia Łukasza 9,62

 

Tekst:  Jeremiasz 20,7-11a   
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw: 

  • 31.03.2019 – 4 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z Komunią Św.;

Jaworze 9.00 spowiedź i Komunia Św. i 10.00;

Świętoszówka 10.00 z Komunią Świętą

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18:00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w środę próba zespołu Cantate o 19:00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza o 8:00, grupa starsza o 9:15

3. Od 28 do 30 marca odbędzie się Ewangelizacja ProChrist prowadzona w BCK w Bielsku-Białej. Parafia organizuje jej przekaz. Od czwartku do soboty o 18.30 w sali parafialnej w Jaworzu. Będą to wieczory ewangelizacyjno-rekolekcyjne, na które serdecznie zapraszamy. W związku z tym nabożeństw pasyjnych w tym tygodniu nie będzie.

4. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 1 kwietnia o 18.00. Temat spotkania: Ochrona środowiska w kodeksie myśliwych. Temat przedstawi ks. Dariusz Madzia z Istebnej.

5. Trwa akcja Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. W tym roku pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 75 lat zmarła śp. Anna Krajs z domu Bisok zamieszkała w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył się w środę 20.03.2019 w Jaworzu.