21 Niedziela po Trójcy Św. 21.10.2018

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Rzymian 12,21

Tekst: Jeremiasz 29,1.4-7.10-14 
ks. Andrzej Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 28.10.2018 – 22 Niedziela po Trójcy Św.

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 10.00 z komunią św.;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

 Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw.  W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

  • 31.10.2018 – Święto Reformacji

Jasienica 16.00 nabożeństwo z liturgią młodzieżową

Jaworze 17.30

  • 01.11.2018 – Pamiątka Umarłych

Jasienica 15.00;

Jaworze 15.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w środę wieczór filmowy w sali parafialnej Jasienicy o 18.00,

   Film o Katarzynie Luter.

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w piątek spotkanie młodzieży grającej na instrumentach i chętnych do śpiewu w Jasienicy o 17.00, próba w kościele,

- w sobotę spotkanie Koła Pań z Jaworza o 10.00. Spotkanie odbędzie się w „Betanii”.

3. Dzisiaj odbędzie się koncert na jubileusz 100-lecia niepodległości. Koncert rozpocznie się o 17.00 w kościele w Jaworzu. Wykonawcami będą: Orkiestra Kameralna Artis pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna i Wyższobramski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Sikory.

4. 28 października odbędzie się w Cieszynie nabożeństwo z okazji 100-lecia przyłączenia Senioratu (diecezji) Cieszyńskiej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nabożeństwo rozpocznie się o 17.00. Wyjazd autokarów o 15.00 z Placu Kościelnego w Jaworzu i parkingu przy Gimnazjum w Jasienicy.

5. Parafia w Bielsku organizuje koncert organowy, którego celem jest zbiórka funduszy na renowację organ. Koncert odbędzie się w sobotę 27 października o 17.00 w Kościele Zbawiciela w Bielsku a wystąpi Arkadiusz Bialic z Krakowa.

6. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej.

7. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki można zabrać z kancelarii parafialnej.

8. Do nabycia jest informator parafialnego „Z życia i wiary”.

9. 1 listopada na cmentarzach odbędzie się kwesta cmentarna. W Jaworzu kwestować będą członkowie PTEw, w Jasienicy członkowie Rady Parafialnej.

10. Z karty żałobnej: W wieku 81 lat marła śp. Maria Krywult z domu Błahut, zamieszkała w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył się w piątek w Jaworzu.