14 Niedziela po Trójcy Świętej 02.09.2018

„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego”. Psalm 103,2

Tekst: 1 Tesaloniczan 1,2-10 
ks. Władysław Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 09.09.2018 – 15 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00

Jaworze 10.00

Świętoszówka 10.00 z Komunią Świętą

„Betania” 10.00 z Komunią Świętą

  • 03.09.2018 – Początek roku szkolnego

Jasienica 16.00

Jaworze 17.30

2. Parafia w Białej zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła w Szczyrku – Salmopolu, w niedzielę 9 września o godz. 11.00. Kazanie wygłosi ks. Adam Glajcar z Częstochowy.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.30,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę Koło Zainteresowań o 16:00

- w środę godzina biblijna w „Betanii” i 17.30,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w piątek spotkanie młodzieży grającej na instrumentach i chętnych do śpiewu w Jasienicy o 18.00,

- od przyszłej niedzieli rozpoczynamy zajęcia szkółki niedzielnej w Jasienicy.

4. W związku z przygotowaniami do wydania albumu pod tytułem: „Ewangelików portret własny 1914-1939” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie zdjęć z wyżej wymienionych lat Szczegóły w gablocie parafialnej

5. PTEw zaprasza na spotkanie w poniedziałek 3 września po nabożeństwie szkolnym. Temat spotkania: Mam szczęście jestem Ślązakiem i ewangelikiem” przedstawi ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.

6. Zapisy na naukę konfirmacyjną 8 września o 8.00. Nauka konfirmacyjna grupy starszej również 8 września o 9.15.

7. Podręczniki do religii dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaworzu Dolnym są do zakupienia w kancelarii parafialnej.

8. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 7.10.2018 roku Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru nowej Rady Parafialnej. Zgromadzenie odbędzie się w trzech punktach naszej Parafii w Jaworzu, Jasienicy i Świętoszówce po nabożeństwach. W każdym miejscu wybierani będą kandydaci z tej części naszej parafii tzn.: w Jaworzu głosują mieszkańcy Jaworza i Bielska na radnych z Jaworza; w Jasienicy głosują mieszkańcy Jasienicy i Rudzicy na radnych z Jasienicy; w Świętoszówce głosują mieszkańcy Świętoszówki, Bierów, Grodźca i Łazów na radnych z Świętoszówki. We wszystkich miejscach będzie się głosowało na jedną listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Kandydatów można zgłaszać, lub samemu można zgłosić się jako kandydat. Każdy kandydat musi podpisać stosowną zgodę. Formularz jest do pobrania w kancelarii parafialnej. Lista kandydatów po zatwierdzeniu przez Radę Parafialną zostanie umieszczona w gablotach parafialnych we wszystkich filiałach. Prawo do głosowania posiadają osoby, które w dniu wyborów skończyły 18 lat i mają opłaconą składkę kościelną lub są z niej zwolnieni.

9. Z karty żałobnej:

W wieku 75 lat zmarła śp. Gertruda Kukla zamieszkała w Pogórzu. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 04.09.2018 o 15.00 z kaplicy w Świętoszówce.