4 Niedziela po Trójcy Świętej 24.06.2018

„On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym”.  Ewangelia Jana 3,30

Tekst::  Ew. Łukasza 1,63-79       
ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 01.07.2018 – 5 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 8.00 z komunią świętą;

Świętoszówka 10.00 Pamiątka Założenia Kaplicy, kazanie wygłosi ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa.

  • 08.07.2018 – 6 Niedziela po Trójcy Świętej   wakacyjny porządek nabożeństw

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00 z komunią świętą;

Jaworze 10.30

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” jest odwołana,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

3. W sobotę 30 czerwca odbędzie się XIV Międzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej w amfiteatrze. Początek godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.

4. Prosimy o uregulowanie prenumeraty Zwiastuna za II półrocze.

5. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 9 lipca o 18.00. Spotkanie będzie połączone z projekcją filmu „Bp Juliusz Bursche – postać i dzieło”. Słowo wstępne do filmu wygłosi reżyser Wiesław Głowacz z Katowic.

6. Tegoroczne półkolonie odbędą się w dniach od 9 do 14 lipca w Jaworzu i Jasienicy. Koszt uczestnictwa 30 złotych. Zapisy w pierwszym dniu półkolonii. Zapraszamy dzieci oraz osoby, które chciałyby pomóc w prowadzeniu półkolonii. Spotkanie organizacyjne 2 lipca o 19.00 w Jaworzu.

7. Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie od 30 czerwca do 8 lipca pod hasłem: „Pragniesz?”. W programie m.in.: wykłady biblijne, seminaria, spotkania ewangelizacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wieczorne koncerty.

8. 17 sierpnia 2018 zapraszamy na kolację dla kobiet, która odbędzie się w Papuga Park Hotelu o godz. 18.00. Zapisy w kancelarii parafialnej, ilość miejsc ograniczona, koszt 40 złotych. Temat: Co znaczy być inną – moje świadectwo. Gościem spotkania będzie pastorowa Ewa Londzin z Dzięgielowa.

9. Proboszcz parafii w Zielonej Górze ks. Dariusz Lik zmaga się z poważną chorobą, której koszt leczenia jest bardzo wysoki. Parafie w całej Polsce przekazują ofiary na leczenie. Do tej akcji chcemy się także włączyć. Jest otwarta lista ofiar na ten cel. Zbieramy do końca czerwca. Serdecznie tę akcję polecamy.

10. Parafia w Wiśle Malince zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe budowy centrum parafialnego. Obecnie budynek jest w stanie surowym. Ofiara na ten cel jest zbierana w całej diecezji. Jest otwarta lista na ten cel. Ofiary zbieramy do końca czerwca. Serdecznie polecamy i tę akcję.

11. Duszpasterstwo Więzienne prowadzi zbiórkę ręczników dla Zespołu Opiekuńczo leczniczego sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Zbiórka do końca czerwca. Ręczniki prosimy dostarczyć do kancelarii parafialnej do końca czerwca.

**********************************************************************************************************************

Oświadczenie Konsystorza i Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Światowym Dniu Uchodźcy

Bo byłem głodny, i daliście mi jeść; byłem spragniony, i daliście mi pić; przybyszem byłem, a przygarnęliście mnie” (Mt 25, 35)

W dniu dzisiejszym (20 czerwca) społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Uchodźcy. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku w celu upamiętnienia odwagi i siły uchodźców na całym świecie.

Konsystorz i Rada Synodalna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ze zrozumieniem, świadomością złożoności problematyki oraz kierując się poczuciem odpowiedzialności i miłości do człowieka w każdej jego sytuacji życiowej, przyłącza się prowadzonych tego dnia akcji i zachęca Polaków do pamięci, modlitwy i materialnej pomocy oraz aktywnej współpracy na rzecz zrozumienia i rozwiązania problemów ludzi uciekających przed prześladowaniami, wojną i przemocą.

Na znak solidarności z uchodźcami i w celu uświadomienie problemów z jakimi się borykają, na budynku Centrum Luterańskiego w Warszawie zawisła flaga uchodźcy, zaprojektowana przez artystkę syryjskiego pochodzenia, Yarę Said, metaforycznie odnosząca się do kamizelki ratunkowej. Akcja ta organizowana jest we współpracy z Teatrem Powszechnym w Warszawie.

Mieszkańców Warszawy zachęcamy do udziału w międzynarodowym pikniku na łące Leśmiana organizowanym w dniu 23 czerwca 2018 r. przez pracowników i wolontariuszy Fundacji Ocalenie i pracowników Muzeum Polin.

Parafie, Diecezje oraz jednostki i podmioty współpracujące zachęcamy do przeprowadzenia warsztatów organizowanych przez Fundację Ocalenie we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce wprowadzających w tematykę zagadnień dotyczących uchodźców i możliwych form pomocy.

Chętnych do zgłębienia tematu zapraszamy też na Tydzień Ewangelizacyjny organizowany w dniach od 30 czerwca do 8 lipca 2018 r. w Dzięgielowie, gdzie będzie można usłyszeć głos uchodźców z Afryki i Azji, dowiedzieć się o akcjach pomocowych organizowanych przez instytucje kościelne oraz zastanowić się nad tym, jak samemu można się zaangażować.

Wszystkich dobrej woli, chętnych do finansowego wsparcia zachęcamy do przekazywania ofiar pieniężnych na projekty pomocowe uchodźcom, w tym te organizowane przez: Światową Federację Luterańską i Diakonię Polską: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 z dopiskiem „Uchodźcy”

bp Jerzy Samiec                ks. dr Adam Malina
Prezes Konsystorza           Prezes Synodu