3 Niedziela po Trójcy Świętej 17.06.2018

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Ewangelia Łukasza 19,10

Tekst::  1 Jana 1,5-2,6       
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.06.2018 – 4 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią świętą i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00 z komunią świętą;

Świętoszówka 10.00

  • 22.06.2018 – zakończenie roku szkolnego           

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

2. PZK w Starym Bielsku 24 czerwca o godzinie 9.30, kazanie wygłosi ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha. W trakcie nabożeństwa zaśpiewają: chór „Cantate” i chór miejscowy. Przed nabożeństwem i po nabożeństwie zapraszamy na piknik parafialny, tradycyjne kołocze, bigos oraz do kawiarenki młodzieżowej. Na uroczystość grać będzie Orkiestra Diecezjalna.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek zebranie Rady Parafialnej o godz. 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

4. Prosimy o uregulowanie prenumeraty Zwiastuna za II półrocze.

5. Tegoroczne półkolonie odbędą się w dniach od 9 do 14 lipca w Jaworzu i Jasienicy. Koszt uczestnictwa 30 złotych. Zapisy w pierwszym dniu półkolonii. Zapraszamy dzieci oraz osoby, które chciałyby pomóc w prowadzeniu półkolonii.

6. Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowi od 30 czerwca do 8 lipca pod hasłem: „Pragniesz?”. W programie m.in.: wykłady biblijne, seminaria, spotkania ewangelizacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wieczorne koncerty.

7. 17 sierpnia 2018 zapraszamy na kolację dla kobiet, która odbędzie się w Papuga Park Hotelu o godz. 18.00. Zapisy w kancelarii parafialnej, ilość miejsc ograniczona, koszt 40 złotych. Temat: Co znaczy być inną – moje świadectwo. Gościem spotkania będzie pastorowa Ewa Londzin z Dzięgielowa.

8. Proboszcz parafii w Zielonej Górze ks. Dariusz Lik zmaga się z poważną chorobą, której koszt leczenia jest bardzo wysoki. Parafie w całej Polsce przekazują ofiary na leczenie. Do tej akcji chcemy się także włączyć. Jest otwarta lista ofiar na ten cel. Zbieramy do końca czerwca. Serdecznie tę akcję polecamy.

9. Parafia w Wiśle Malince zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe budowy centrum parafialnego. Obecnie budynek jest w stanie surowym. Ofiara na ten cel jest zbierana w całej diecezji. Jest otwarta lista na ten cel. Ofiary zbieramy do końca czerwca. Serdecznie polecamy i tę akcję.

10. Duszpasterstwo Więzienne prowadzi zbiórkę ręczników dla Zespołu Opiekuńczo leczniczego sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Zbiórka do końca czerwca. Ręczniki prosimy dostarczyć do kancelarii parafialnej do końca czerwca.

11. Z karty żałobnej:

  • W wieku 77 lat zmarł śp. Berthold Klemens zamieszkały w Jasienica. Pogrzeb odbył się w środę 13.06.2018 w Starym Bielsku.
  • W wieku 80 lat zmarła śp. Emilia Zipser z domu Bebek, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 16.06.2018 w Jaworzu.