1 Niedziela po Trójcy Świętej 03.06.2018

„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”. Ewangelia Łukasza 10,16

Tekst::  Jeremiasza 23, 16-29   
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 10.06.2018 – 2 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00; Jaworze 10.00; Świętoszówka 10.00;

 wszystkie z komunią świętą

2. Parafia w Drogomyślu zaprasza w niedzielę 10 czerwca na pamiątkę założenia i poświęcenia Domu Modlitwy w Bąkowie. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10.30, na którym kazanie wygłosi ks. Marek Michalik z Wisły Czarnego. Po nabożeństwie zapraszamy na piknik.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00 będzie ognisko,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00.

4. PTEw zaprasza na spotkanie 4 czerwca. Jest to wyjazdowe spotkanie do Starego Bielska. Ks. dr Piotr Szarek przedstawi historię Parafii i Kościoła w Starym Bielsku z okazji jej 200-lecia. Zbiórka na Placu Kościelnym w Jaworzu o 17.15.

5. Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej prosi o ogłoszenie informacji o trwającym naborze do Liceum. Liceum jest jednym z najlepszych w Bielsku, od wielu lat w rankingu szkół uzyskuje tytuł “Srebrnej szkoły”. Szczegółowe informacje na szkolnej stronie internetowej pl. Zapraszamy zainteresowanych na Dzień Otwarty 8 czerwca od godz. 10:00.

6. Prosimy o uregulowanie prenumeraty Zwiastuna na II półrocze.