1 Niedziela Postu 18.02.2018

„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”. 1 Jana 3,8

Tekst: 2 Koryntian 6,1-10 
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  •  2 Niedziela Postu

Jaworze 9.00 Spowiedź. i kom. św.; 10:00 nabożeństwo Słowa;

Jasienica 8:00 z komunią św. i wieczorne o godz.  18:00;

Świętoszówka 10:00;

„Betania” 10.00 z komunią św.

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 23 lutego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30;

Słowem Bożym służyć będzie ks. Henryk Mach z Białej

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 17.00,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00.

3. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.

4. W czasie pasyjnym prowadzimy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów.

5. Z karty żałobnej:

  • W wieku 93 lat zmarł śp. Jan Pyka zamieszkały w Świętoszówce. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 20.02.2018 o godz. 15.00 z kościoła w Jasienicy.
  • W wieku 81 lat, zmarł śp. ks. Alfred Neumann – wieloletni, emerytowany proboszcz parafii w Jeleniej Górze – Cieplicach. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 22 lutego 2018 roku. Początek uroczystości pogrzebowej o godz. 13.00 w kościele w Cieszynie Zamarskach.