3 Niedziela przed Postem 28.01.2018

„Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia”.

Daniel 9,18

Tekst: Jeremiasz 9,22-23   
ks. W. Wantulok
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 04.02.2018 – 2 Niedziela przed Postem

Jasienica 8:00;

Jaworze 10:00 z komunią św.;

Świętoszówka 10.00;

  • 11.02.2018 – Niedziela przedpostna

Jaworze 8.00 po nabożeństwie Zgromadzenie Parafialne

„Betania” 10.00

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę międzyparafialne spotkanie młodzieży o 18.00 w Białej.

3. Dzisiaj o godz. 16.00 w naszym kościele w Jaworzu odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

4. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 5 lutego 2018 o godz. 18.00 w Sali parafialnej w Jaworzu. Temat: „Porządek kościelny księcia Wacława III Adama z 1568 roku”. Temat przedstawi dr Łukasz Barański.

5. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 11.02.2018 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2017 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2017 rok i przyjąć preliminarz na 2018 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

6. Informacja Wójta Jaworza o środkach na dofinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynkach jednorodzinnych w gablocie parafialnej.