2 Niedziela Adwentu 10.12.2017

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”. Ewangelia Łukasza 21,28

Tekst: Izajasz 63,15-16.19b   
ks. W. Wantulok
  

1. Porządek nabożeństw:

  • 17.12.2017 – 3 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą;

Jaworze 9.00 sp. i Komunia Św. i 10.00 nabożeństwo słowa

Świętoszówka 10.00 z Komunią Świętą;

  • 13.12.2017 – nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z Komunią Św.

Jaworze 17.30 z Komunią Św.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę wieczór adwentowy młodzieży „adwentówka” w Jaworzu o 18.00. serdecznie zapraszamy całą młodzież naszej parafii na to świąteczne spotkanie przy opłatku.

3. PTEw zaprasza na spotkanie adwentowo-opłatkowe 11 grudnia o 18.00 w sali parafialnej z udziałem gości diakon Aleksandry Błahut -Kowalczyk i ks. Zbigniewa Kowalczyka z Cieszyna.

4. Gwiazdka dzieci ze szkółki niedzielnej w Jaworzu i „Betanii” w sobotę o 15.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Gwiazdka dzieci z Jasienicy w niedzielę o 16.00 w sali GOK obok Urzędu Gminy w Jasienicy. Gwiazdka dzieci z Świętoszówki w niedzielę w czasie nabożeństwa w Świętoszówce.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

6. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

7. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. I kalendarze parafialne w cenie 10 zł.

8. Do nabycia kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 45 złotych. Książeczka ”Z Biblią na co dzień” w cenie 13 złotych.

9. Do odbioru są zakupione monety reformacyjne w kancelarii parafialnej.