1 Niedziela Adwentu 03.12.2017

„Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski”. Zachariasz 9,9

Tekst: Objawienie św. Jana 5,1-5  
ks. W. Wantulok
  

1. Porządek nabożeństw:

  • 10.12.2017 –   1 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią świętą;

Jaworze 9.00 spowiedź i komunia święta i 10.00 nabożeństwo Słowa; Świętoszówka 10.00;

  • 06.12.2017 –   nabożeństwa adwentowe:

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w środę Koło Pań w Jaworzu po nabożeństwie adwentowym,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00, grupa starsza o 9.15

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00.

3. PTEw zaprasza na spotkanie adwentowo-opłatkowe 11 grudnia o 18.00 w sali parafialnej z udziałem gości diakon Aleksandry Błahut -Kowalczyk i ks. Zbigniewa Kowalczyka z Cieszyna.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

6. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. I kalendarze parafialne w cenie 10 zł.

7. Do odbioru są zakupione monety reformacyjne w kancelarii parafialnej.

8. Parafia w Międzyrzeczu zaprasza w sobotę 9 grudnia o godz. 17:00 wszystkich naszych drogich współwyznawców na koncert charytatywny Pawła Miklera z zespołem. Wystąpią także Orkiestra dęta Glorietta z Jaworza, chór dziecięcy i chór parafialny Parafii w Międzyrzeczu. Zapraszamy serdecznie na kiermasz adwentowy.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 96 lat zmarła śp. Wanda Pieszka z domu Zender zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 30.11.2017 w Jasienicy.