6 Niedziela po Trójcy Świętej 23.07.2017

„Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!” Izajasz 43,1

Tekst: 5 Mojżeszowa 7,6-12  
  ks. A. Krzykowski
 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze (23.07.2017) nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 30.07.2017 –       7 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka o 7.30;

Jasienica o 9.00 i wieczorne o 18.00;

Jaworze o 10.30;

„Betania” o 10.00.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

3. Do nabycia jest nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

4. Zapraszamy na „Kolację dla kobiet”, która odbędzie się w piątek 18 sierpnia o 18.00 w Papuga Park Hotel. Temat „Kamyki mozaiki. Rzecz o kilku kobietach” przedstawi diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Śpiewać będzie zespół Cantate. Koszt 40 złotych. Zapisy wraz z wpłatą do końca lipca. Ostatnie wolne miejsca.

5. Z okazji Jubileuszu 235 lat Kościoła i Parafii w Jaworzu przygotowujemy fotomontaż z twarzy naszych parafian, umieszczonych w konturach kościoła. W związku z tym prosimy chętnych o przesyłanie swoich zdjęć w formie elektronicznej (jpg) lub papierowej. Dostarczenie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie go w przygotowanym fotomontażu. Termin dostarczania zdjęć: do 6 sierpnia 2017 na adres: awantulok3@gmail.com lub w kancelarii parafialnej. Gotowy fotomontaż zostanie zaprezentowany podczas uroczystości Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Jaworzu w niedzielę 20 sierpnia 2017 r. Będzie również możliwość nabycia pamiątkowego zdjęcia fotomontażu.