2 Niedziela przed Postem 19.02.2017

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.”  Hebrajczyków  3,15

 

Tekst: Ew. Marka 4,26-29         
ks. A. Krzykowski 
  

1. Porządek nabożeństw:

  • 26.02.2017 – Niedziela Przedpostna

Jaworze 10:00; Świętoszówka 10.00; „Betania” 10.00

Jasienica 8.00 nabożeństwo rodzinne z liturgią młodzieżową i wieczorem o 18.00;

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę wyjazd konfirmantów na Diecezjalny Zjazd Konfirmantów w Drogomyślu.

3. W czerwcu 15-18 odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła. W tym czasie będziemy gościć naszych współwyznawców z diaspory. Prosimy o zgłaszanie się chętnych do przyjęcia naszych gości. Organizatorzy EDK zabezpieczają program i wyżywienie. Goszcząca rodzina zabezpiecza nocleg i śniadanie.

4. Z karty żałobnej:

  • W wieku 65 lat zmarła śp. Maria Bernat z domu Gryczka, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w środę 15.02.2017 w Jaworzu.
  • W wieku 73 lat zmarł śp. Walerian Broda zamieszkały w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył się w sobotę 18.02.2017 w Jaworzu.
  • W wieku 69 lat zmarła śp. Halina Borys z domu Grygierczyk zamieszkała w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21.02.2017 o godz. 15.00 z kościoła w Jaworzu.