Zgromadzenie Parafialne

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na niedziele 5.02.2017 po nabożeństwie porannym w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma przyjąć sprawozdanie proboszcza za rok 2016, sprawozdanie finansowe za rok 2016 i preliminarz na rok 2017. Zachęcamy do udziału w zgromadzeniu.