4 Niedziela po Epifanii 29.01.2017

„Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Psalm  66,5

 

Tekst: Ewangelia Mateusza 14,22-33           
ks. A. Krzykowski
  

1. Porządek nabożeństw:

  • 05.02.2017 – Ostatnia Niedziela po Epifanii

Jaworze 8:00 z komunią świętą

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15:00 w Jaworzu

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18:00

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

3. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 6 lutego o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Jedynie Pismo; Biblia Lutra i jej miejsce w Kościele”. Temat przedstawi ks. prof. Manfred Uglorz.

4. Dzisiaj o 16.00 w Kościele Opatrzności Bożej w Jaworzu odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

5. W środę zapraszamy na wieczór filmowy o 18.00 w salce parafialnej w Jasienicy.

6. W czerwcu 15-18 odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła. W tym czasie będziemy gościć naszych współwyznawców z parafii w Nidzicy razem z ks. Rolandem Zagórą, Mrągowa z ks. Piotrem Mendrochem oraz Radomia z ks. Wojciechem Rutkowskim. Chcemy aby goście w tym czasie byli przyjęci w naszych domach. Prosimy o zgłaszanie się chętnych do przyjęcia naszych gości. Idę jest to aby goście razem z gospodarzami uczestniczyli w programie EDK na którym organizatorzy zabezpieczają wyżywienie. Goszcząca rodzina zabezpiecza gościom nocleg i śniadanie.

7. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 5.02.2017 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2016 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2016 rok i przyjąć preliminarz na 2017 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 69 lat zmarł śp. Adam Kobiela, zamieszkały w Bielsku – Białej. Pogrzeb odbył się w środę 25.01.2017 w Jaworzu.
  • W wieku 98 lat zmarła śp. Ewa Kukla z domu Mendroch zamieszkała DO „Soar” w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył się w czwartek 26.01.2017 w Jasienicy.
  • W wieku 76 lat zmarł śp. Jan Bisok zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 28.01.2017 w Jaworzu.