Dziękczynne Święto Żniw 02.10.2016

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.”. Psalm 145,15

Tekst: 2 Koryntian 9,6-15        
ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 09.10.2016 – 20 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8:00; Świętoszówka 10:00;

Jaworze 10:00; „Betania” 10.00 z Komunią Świętą

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

3. Do nabycia jest nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

4. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 3 października o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat: 100 rocznica powstania kościoła w Wieszczętach. Historię powstania i czasy współczesne przedstawi ks. Piotr Janik.

5. Od dzisiaj rozpoczynamy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

6. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki są włożone do informatora parafialnego lub można je otrzymać w kancelarii parafialnej.

7. 31 października odbędzie się centralne nabożeństwo inaugurujące rok jubileuszu 500-lat Reformacji. Nabożeństwo odbędzie się w kościele w Cieszynie o g. 10:00 i będzie transmitowane przez telewizję. Parafia organizuje wyjazd autobusowy na to nabożeństwo do Cieszyna. Zapisy w kancelarii parafialnej.