22 Niedziela po Trójcy Świętej 23.10.2016

„U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano”. Psalm 130,4

Tekst: Filipian 1,3-11        
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 30.10.2016 – Święto Reformacji

Jasienica 8:00 nabożeństwo rodzinne z liturgią młodzieżową.

Jaworze 10:00; Świętoszówka 10:00;

„Betania” 15.00 nabożeństwo młodzieżowe

  • 01.11.2016 – Pamiątka Umarłych

Nabożeństwa cmentarne Jaworze 15.00; Jasienica 15.00

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 14.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

3. Do przyszłej niedzieli prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej.

4. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie i w ulotkach w informatorze parafialnym.

5. PTEw zaprasza na spotkanie jutro o 18.00 w sali parafialnej. Temat spotkania: 100 rocznica śmierci literata, noblisty Henryka Sienkiewicza. Temat przedstawi p. Jolanta Szczugiel.

6. 31 października (poniedziałek) odbędzie się centralne nabożeństwo inaugurujące rok jubileuszu 500-lat Reformacji. Nabożeństwo odbędzie się w kościele w Cieszynie o g. 10:00 i będzie transmitowane przez telewizję. Parafia organizuje wyjazd autobusowy na to nabożeństwo do Cieszyna. Zapisy w kancelarii parafialnej – cena 10 złotych w obie strony. Plan jazdy zostanie podany w przyszłą niedzielę. Będzie on na stronie parafialnej.

W tym dniu nie będzie nabożeństw w parafii. Nabożeństwa reformacyjne będą w niedzielę 30 października.

6 listopada o 17.00 w kościele w Jaworzu odbędzie się koncert rozpoczynający obchody 500 lat Reformacji w naszej Parafii. Wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z artystami śląskich scen.

7. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 13.11.2016 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, na którym mają zostać wybrani przedstawiciele parafii do Synodu Diecezji VI kadencji w latach 2017 – 2022. Lista uprawnionych do głosowania jest w kancelarii parafialnej. Kandydatów do Synodu można zgłaszać do 29.10.2016 roku za pisemną zgodą kandydata. Formularz zgłoszeniowy jest w kancelarii parafialnej.

8. Sprzedaż chryzantem przy cmentarzu w Jaworzu przed dniem pamiątki umarłych 1 listopada odbywać się będzie w godzinach 9.00 – 16.00

9. Zapowiedzi:

  • Robert Niesyt, urodzony w Bielsku – Białej, syn Henryka i Krystyny z domu Sromek, zamieszkały Jasienica ul. Wiejska 3, wyznania ewangelickiego i Agnieszka Dominika Zielińska urodzona w Bielsku – Białej, córka Marka i Beaty z domu Kania, zamieszkała Godziszka ul. Tulipanów 95 wyznania rzymsko – katolickiego, oboje stanu wolnego.
  • Jerzy Janusz König, urodzony w Bielsku – Białej, syn Pawła i Heleny z domu Kurcius, zamieszkały Jasienica ul. Krótka 98 wyznania ewangelickiego i Brygida Aneta Konopka, urodzona w Bielsku – Białej, córka Tadeusza i Danuty z domu Kalemba, zamieszkała Bielsko – Biała ul. Kryształowa 66a wyznania rzymsko – katolickiego.