Święto Trójcy Świętej 22.05.2016

„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!”. Izajasz 6,3

Tekst: Rzymian 11,33-36   
 ks. Władysław Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 29.05.2016 – 1 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią świętą i 18.00;

Jaworze 10.00 nabożeństwo rodzinne z udziałem dzieci ze szkółki w Jaworzu;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

2. W czwartek 26 maja odbędzie się na Równicy „Przy kamieniu” nabożeństwo o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Piotr Wowry z Ustronia.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,
– we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,
– we wtorek próba chóru o 19.00,
– w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,
– w piątek wycieczka rowerowa młodzieży. Wyjazd o 11.00 z Placu Kościelnego w Jaworzu i 11.30 z Jasienicy przy starej szkole.

4. Prowadzimy remont kaplicy w Świętoszówce. Są otwarte listy ofiar na rzecz tego remontu.

5. Do nabycia jest książka ks. Ryszarda Janika „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu”. Cena 30 złotych.

6. Prenumerata Zwiastuna na drugie półrocze do końca maja.