6 Niedziela po Wielkanocy 08.05.2016 Konfirmacja

„Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”.  Ewangelia Jana 15,16a

Tekst: Dzieje Apostolskie 1,3-11   
 ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 15.05.2016 – Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 8.00; Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00; Betania 10.00

wszystkie nabożeństwa z komunią świętą

  • 16.05.2016 – II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00; Jaworze 17.30

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Skoczowie zaprasza Domowników Wiary na uroczystość 90–lecia założenia kościoła w Simoradzu, która odbędzie 15. maja 2016. o godz. 10.00. Słowo Boże będzie zwiastował ks. Jerzy Chodura z Oldrzychowic.

4. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie koła Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek spotkanie koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00.

5. Do Świąt Zesłania Ducha Świętego kościół prowadzi zbiórkę na fundusz BPGA.

6. Prowadzimy remont kaplicy w Świętoszówce. Są otwarte listy ofiar na rzecz tego remontu.

7. W przyszłą niedzielę w Jasienicy po nabożeństwie odbędzie się zbiórka na hospicjum „Pola Nadziei”.

8. Do nabycia jest książka ks. Ryszarda Janika „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu”. Cena 30 złotych.

9. PTEw zaprasza na spotkanie 9 maja o 18.00. Temat: Paweł Stalmach twórca Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej. Temat przedstawi pan Stefan Król z Książnicy Cieszyńskiej.

10. Z karty żałobnej: śp. Stefania Musioł z domu Kukla urodzona 07.12.1935 w Jasienicy, zamieszkała w Jasienicy ul. Sikorówka 38, zmarła 06.05.2016 w Bystrej w wieku 80 lat, w małżeństwie z Henrykiem Musiołem 58 lat.

Pozostali: mąż, 4 córki, 3 zięciów, 9 wnucząt, 5 prawnucząt, kuzynostwo; ze str. męża: 3 braci i 3 siostry z rodzinami, bratowe z rodzinami, dalsi krewni.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 09.05.2016 o 15.00 z kościoła w Jasienicy.