Wykonanie robót budowlanych przy budynku parafialnym w Jasienicy 109

Jaworze 19.04.2016

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Jaworzu zaprasza

do składania oferta na :

Wykonanie robót budowlanych przy budynku parafialnym w Jasienicy 109

 

1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy : Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2014 roku.

Kontakt w zakresu prac i zapoznania się z dokumentacją możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( 33 8172-279).

2. Opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym – budynku parafialnym w Jasienicy 109, wpisanym do rejestru zabytków pod poz. A/351/11 polegającym na renowacji tynków ( skucie głuchych tynków, uzupełnienie brakujących tynków – tynkiem renowacyjnym ) oraz malowanie elewacji z podkreśleniem podziałów ramowych, lizen i obramowań okiennych zachowując charakter fasady budynku w obecnym kształcie wizualizacji, według posiadanego projektu budowlanego.
Proponowana kolorystyka elewacji jest przedstawiona w projekcie i posiada kolory szarości .
Okres gwarancji na wykonanie prac 36 miesięcy.
Roboty należy wykonać w godzinach od 6.00 do 17.00 w dni robocze.
Parafia posiada Pozwolenie nr 578/2016 wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura w Bielsku-Białej na prowadzenie robót budowlanych.

3. Termin wykonania zamówienia.

Po podpisaniu umowy – najpóźniej do 30.06.2016 roku.

4. Wybór oferty.

Przy wyborze oferty będzie decydowała cena oraz doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
Prace finansowane są ze środków własnych Parafii oraz dotacji Urzędu Gminy w Jasienicy.

5. Termin składania ofert.

Oferty prosimy składać pisemnie na adres :
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Jaworzu
43-384 Jaworze, Plac Kościelny 25.
Do dnia 27.04.2016 roku do godziny 14.00 z dopiskiem :
Roboty Budowlane – Jasienica 109.

6. Wymagane dokumenty.

a/ wypełniona oferta – załącznik nr 1
b/aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Załączniki:

1. Formularz Ofertowy
2. Przedmiar robót (elewacja oraz drzwi):
Przedmiar inwestorski 1
Przedmiar inwestorski 2


Opis przetargu do pobrania: Roboty Budowlane Jasienica 109 przetarg.docx