Nagroda Starosty Powiatu dla Małgorzaty Penkali-Ogrodnik

W piątek 5 lutego 2016 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej odbyło się noworoczne spotkanie z twórcami i animatorami kultury. Podczas spotkania Starosta Powiatu Andrzej Płonka oraz Przewodniczący Rady powiatu Jan Borowski wręczyli nagrody w dziedzinie kultury. Nagrodę „za wieloletnią działalność promującą muzykę oraz edukację muzyczną wśród mieszkańców Powiatu Bielskiego” otrzymała pani Małgorzata Penkala-Ogrodnik z Jaworza. 

Małgorzata Penkala-Ogrodnik od 1997 roku prowadzi zespół „Cantate”, jako wolontariusz. Zespół obecnie liczy  25 osób w wieku od 18 do 60 lat lubiących śpiewać, pragnących uwielbiać Boga pieśnią i dzielić się tym świadectwem ze słuchaczami. „Cantate” działa na terenie dwóch Parafii Ewangelickich: w Jaworzu i Starym Bielsku. Zespół śpiewa w czasie nabożeństw w macierzystych parafiach oraz w innych parafiach ewangelickich na terenie całego kraju. W repertuarze Zespołu znajdują się współczesne pieśni religijne z różnych krajów oraz wiele pieśni gospel. Zespół okazjonalnie śpiewa także piosenki ludowe z regionu Śląska Cieszyńskiego.  W 2012 roku Zespół wydał płytę pt.: „Wzrok ku niebu wznieś, śpiewaj”. Szczególnie bliskie są Zespołowi pieśni napisane przez Panią Erykę Binek-Pytlowany – mieszkankę Jaworza, muzyka, pedagoga, autorkę wielu piosenek i pieśni o tematyce nie tylko religijnej,  laureatki Srebrnej Cieszynianki.

O swojej pasji do muzyki i śpiewania powiedziała: „Muzyka jest moją pasją i moim hobby – w tej dziedzinie jestem amatorką. Równolegle w czasie nauki w Szkole Podstawowej uczęszczałam na lekcje gry na pianinie – moją nauczycielką była Pani Eryka Binek-Pytlowany. Fascynuje mnie harmonia religijnej muzyki wielogłosowej. Szukam ciągle nowych inspiracji i ciekawych utworów do repertuaru Zespołu. Niektóre pieśni wymagają żmudnego ćwiczenia, ale efekty końcowe cieszą nie tylko nas jako wykonawców, ale mamy nadzieję, że również naszych słuchaczy.”

Zespół prowadzony przez p. Małgorzatę Penkala – Ogrodnik występuje także dla lokalnego środowiska Jaworza i okolic. Zespół koncertował między innymi:

 • Domy Opieki: Soar oraz Samarytanin w Bielsku-Białej,
 • Klub Lekarza w Bielsku-Białej,
 • Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie
 • śpiew kolęd w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – Kościoły Katolickie w Jaworzu, Kamienicy, Starym Bielsku, Tychach, Opolu,
 • Dom Modlitwy Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku-Białej i w Jaworzu,
 • Śpiew w czasie Dożynek w Nasalach k/Wołczyna
 • Święto strażackie – Lasowice- Msza ekumeniczna
 • kolędowanie dla Koła Emerytów Spółdzielni Domena
 • śpiew w czasie otwarcia Środowiskowego Domu Pomocy w Piszu
 • dwa koncerty charytatywne dla Irenki w Bielsku-Białej – zbiórka środków na operację przełyku,
 • Amfiteatr w Jaworzu – Koncert Chórów Ziemi Cieszyńskiej,
 • Kolędowanie dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Maria Marta” w Ustroniu
 • Kolędowanie w Hospicjum „Betania” w Opolu
 • Koncert w Sali Sesyjnej Gminy Jaworze
 • Koncerty w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu (Sanatorium)

Wyjazdy zagraniczne:

 • Sandhausen (Niemcy) – dwukrotnie (2001 i 2004)
 • Zweibruecken (Niemcy) – 2004
 • Berlin 2011
 • Bockhorn (Niemcy) – 2015