Dziękczynne Święto Żniw 04.10.2015

,,Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”. Psalm 145,15

Tekst: Ewangelia Łukasza 12, 15-21 
 ks. Władysław Wantulok 

1. Porządek nabożeństw:

Dzisiaj prosić będziemy o złożenie ofiary na Ewangelickie Domy Opieki.

  • 11.10.2015 –  19 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 10:00;    

Jasienica 8.00 z komunią świętą,

Świętoszówka 10.00;          

Betania 10.00 z komunią świętą

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, za dary, które przyozdobiły ołtarz żniwny.

3. PZK w Pierśćcu 11 października o 10.00; kazanie ks radca Jan Badura z Pszczyny.

4. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8:00 grupa starsza,

- w sobotę wyjazd Koła Pań na wycieczkę do Cieszyna o 8.00.

5. PTEw zaprasza na spotkanie 5 października (jutro) o 18.00. Temat spotkania: Hans Christian Andersen w 140 rocznicę jego śmierci. Temat przedstawi ks. radca Jan Badura z Pszczyny.

6. W gablocie parafialnej i na stronie internetowej jest apel Diakonii Kościoła związany z pomocą dla uchodźców.

7. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

8. Do nabycia nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

9. Od dzisiaj rozpoczynamy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

10. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki są włożone do informatora parafialnego lub można je otrzymać w kancelarii parafialnej.

11. Z karty żałobnej: w wieku 86 lat zmarła śp. Bronisława Stekla z domu Heinrich zamieszkała w Bielsku – Białej. Pogrzeb odbył się w czwartek 01.10.2015 w Jaworzu.

12. Zapowiedzi: Rafał Iwaniec urodzony w Bielsku – Białej, syn Jerzego i Beaty z domu Herok, zamieszkały Jaworze ul. Kolonia Dolna 266 i Ewa Czernek urodzona w Bielsku – Białej, córka Czesława i Ireny z domu Sikora, zamieszkała Międzyświeć ul. Malinowa 38, oboje wyznania ewangelickiego, stanu wolnego.