Wielki Tydzień

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Ew. Jana 3,16

Tekst: Ew. Jana 13, 1 – 15 (Wielki Czwartek) 
Ksiądz: ks. W. Wantulok 

Tekst: Ew. Jana 19, 16 – 30 (Wielki Piątek) 
Ksiądz: ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • 02.04.2015 – Wielki Czwartek

Jaworze 17.00 ze Spowiedzią i Komunią świętą;

Jasienica 16.00 ze Spowiedzią i Komunią świętą;

Świętoszówka 17.30 ze Spowiedzią i Komunią świętą

  • 03.04.2015 – Wielki Piątek

Jaworze 9.00 Sp. i Kom. Św. 10.00 nabożeństwo Słowa; 17.00 z  komunią świętą;

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą

  • 05.04.2015 – Wielkanoc

Jaworze 10.00; Jasienica 8.00; Betania 10.00.

  • 06.04.2015 – Poniedziałek Wielkanocny

Jaworze 10.00; Jasienica 8.00; Świętoszówka 10.00

2. Do świąt Wielkanocnych prowadzimy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku pod hasłem „Wiara i miłosierdzie”. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.

3. Diakonia Cieszyńska zwraca się z apelem o zebranie ofiary podczas tegorocznego Czasu Pasyjnego na rzecz wsparcia naszego bratniego Luterańskiego Kościoła na Ukrainie, wspomagając go w jego działaniach diakonijnych i udzielając doraźnej pomocy bytowej dla zborów. Jednocześnie tą akcją pomożemy naszemu Luterańskiemu Kościołowi na Ukrainie złożyć misyjne świadectwo wiary czynnej w miłości. Zachęcamy do włączenia się do akcji i dziękujemy za każdy złożony na ten cel dar. Listy na ten cel będą w kancelarii parafialnej, i przy wyjściu z kościoła w Jasienicy i w Świętoszówce. Ofiarę tę zbieramy do Świąt Wielkanocnych.

4. Do nabycia nowy świąteczny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

5. CME zaprasza na „Bezsenną Noc” do Goleszowa na 04.04.2015. Początek o 22:00. Zakończenie ok. 01:30.

6. Ewangelizacja Wielkanocna w Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia o 16.00 w Dzięgielowie.

7. Kancelaria parafialna w Wielkanoc jest nieczynna.