2 Niedziela po Wielkanocny 19.04.2015

„Jam jest Dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny”. Ewangelia Jana 10, 11.27-28

Tekst: Ew. Jana 10, 11 – 16  
Ksiądz: ks. A. Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dziś jeszcze (19.04.2015 r.) nabożeństwo w Jaworzu o g. 18:00
  • 26.04.2015 – 3 Niedziela po Wielkanocny

Jaworze 10.00; Jasienica 8.00 i 18.00; Świętoszówka 10.00;

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00, grupa starsza,

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9:30

3. Nadal prowadzimy zbiórkę ofiar na rzecz wsparcia naszego bratniego Luterańskiego Kościoła na Ukrainie. Listy na ten cel będą w kancelarii parafialnej, i przy wyjściu z kościoła w Jasienicy i w Świętoszówce.

4. Od świąt Wielkanocnych do Zesłania Ducha Świętego zbieramy ofiary na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Stosowne listy są w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii w Jasienicy i Świętoszówce i u p. Marcina Biłka w Betanii.

5. Jest w sprzedaży nowy śpiewnik pogrzebowy. Od maja w czasie pogrzebów będą wystawione numery pieśni ze starego i z nowego śpiewnika.

6. Dzisiaj po nabożeństwie Fundacja „Za jeden uśmiech” będzie kwestować w Jaworzu i Jasienicy.

7. W przyszłą niedzielę w ramach akcji „Pola Nadziei”, akcji na rzecz budowy hospicjum w Bielsku-Białej uczniowie gimnazjum w Jaworzu, a w Jasienicy uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego będą kwestowali po nabożeństwach.

8. W środę 29 kwietnia w o g. 17.00 w Kościele Ewangelickim w Wiśle Centrum wystąpi chór CONCORDIA UNIVERSITY Z USA .Wstęp wolny .

9. Parafia w Białej filiał w Szczyrku zaprasza na nabożeństwo inaugurujące sezon motocyklowy w niedzielę 26 kwietnia o g 11.00 w Kościele Ewangelickim w Szczyrku .

10. (Dotyczy Betanii) Za dwa tygodnie nabożeństwo bez komunii. W informatorze jest błąd. Nabożeństwo z komunią 24 maja.

11. Wspomnienia:

śp. Roman Lorek                       –/2013 Jaworze

śp. Helena Heinrich                  9/2014 Jasienica

 

.