Remont w marcu

Po zimowej przerwie od marca rozpoczęły się prace remontowe przy naszym kościele w Jaworzu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

gfdg

Niestety nawrót zimy z jakim mieliśmy do czynienia w marcu spowodował, że na pewien czas prace musiały zostać przerwane. Mimo tego jednak prace postępują w zadowalającym tempie. Obecnie główne prace koncentrują się na północnej ścianie kościoła. Tak jak na ścianie południowej nad wejściem do kościoła pojawił się herb monarchii Austro-Węgierskiej, który zgodnie z decyzją konserwatora i Rady Parafialnej zostanie odrestaurowany.

Prace są także kontynuowane na ścianie wschodniej kościoła od ulicy Zdrojowej, gdzie część robót została już wykonana.