5 Niedziela po Trójcy Świętej 30.06.2024

„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. Efezjan 2,8

Tekst: 2 Koryntian 12,1-10
 Ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 07.07.2024 – 6 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 8:00 z komunią św.;

Świętoszówka 10:00 Pamiątka Poświęcenia Kaplicy; kazanie wygłosi ks. Mateusz Mendroch z Cieszyna.

  • W przyszłą niedzielę zapraszamy na koncert w ramach Festiwalu Organowo – Kameralnego „Organowe Jaworze”. Koncert rozpocznie się o 18.00 w  kościele w Jaworzu, a wystąpią p. Ewelina Bachul, grać będzie na organach i p. Magdalena Marcinowicz-Tomanek, grać będzie na skrzypcach.
  • 14.07.2024 – 7 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00 z komunią św.;

Jaworze 10:30;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu o stałych porach:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00.

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 17.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

4. Od dzisiaj do 7 lipca odbywa się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Szczegóły na plakacie w gablocie i stronie internetowej cme.org.pl

5. PTEw zaprasza na spotkanie 1 lipca o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: Nowa Anglia – wycieczka po północno-wschodnich stanach USA. Temat przedstawi ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla.

6. W związku z przejściem na emeryturę naszej kościelnej Parafia zatrudni od września 2024 kościelnego w Jaworzu. Po zakończeniu remontu starej szkoły w Jaworzu będzie możliwość zamieszkania kościelnego na Placu Kościelnym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z proboszczem ks. W. Wantulokiem.

7. Prowadzimy remont elewacji starej szkoły w Jaworzu. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wparcie finansowe tego remontu. Jest w kancelarii parafialnej lista darów na ten cel. Serdecznie tę akcję polecamy.