4 Niedziela po Trójcy Świętej 23.06.2024

Ks. W. Wantulok