3 Niedziela po Trójcy Świętej​ 16.06.2024

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”.​​​​​ Ewangelia Łukasza19,10

Tekst: Ewangelia Łukasza 15,1-3;11-32  
ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:
  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 23.06.2024 – 4 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 10:00 z komunią świętą;

Jasienica 8:00 z komunią świętą;

Świętoszówka 10:00

  • 21.06.2024 piątek nabożeństwa na zakończenie roku szkolnego w Jasienicy o 16.00; w Jaworzu o 17.30
2. PEA w Cisownicy zaprasza na PZK w Cisownicy 23 czerwca o godz. 10.00. Kazania wygłoszą ks. Waldemar Szajthauer z Wisły i ks. Andrzej Krzykowski z Jaworza. Śpiewać będzie chór z Wisły.

PEA w Starym Bielsku zaprasza na PZK w Starym Bielsku 23 czerwca o godz. 9.30. Kazanie wygłosi ks. Mateusza Mendroch z Cieszyna. Śpiewać będą chóry ze Starego Bielska i Białej.

3. PEA w Wiśle Malince zaprasza na Śniadanie dla kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, w sobotę 29 czerwca od godz. 9.30 – 14.00. W programie: śniadanie hotelowe, wykład Neli Kłapy i Pauliny Król „Prawda i Kłamstwa jak zrobić porządek w swojej głowie”. Bilety w cenie 110 zł. do nabycia w kancelarii paraf. w Wiśle Malince, w księgarni Szaron w Ustroniu i Warto w Cieszynie, oraz przez stronę www. sniadaniedlakobiet.pl

4. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.
5. Zajęcia w tygodniu o stałych porach:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00

- w sobotę spotkanie młodzieży przy ognisku w Jasienicy o 17.00.

6. W związku z przejściem na emeryturę naszej kościelnej Parafia zatrudni od września 2024 kościelnego w Jaworzu. Po zakończeniu remontu starej szkoły w Jaworzu będzie możliwość zamieszkania kościelnego na Placu Kościelnym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z proboszczem ks. W. Wantulokiem.

7. Prenumerata Zwiastuna na drugie półrocze.

8. Zapraszamy na Półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym. Półkolonia odbywać się będzie od 15 do 21 lipca w godzinach 9.00 – 13.00. Koszt uczestnictwa 100 złotych, zapisy i wpłaty w kancelarii parafialnej do końca czerwca lub wyczerpania miejsc.

9. Rozpoczęliśmy remont elewacji starej szkoły w Jaworzu. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wparcie finansowe tego remontu. Jest w kancelarii parafialnej lista darów na ten cel. Serdecznie tę akcję polecamy.

10. Z karty żałobnej: zmarła śp. Krystyna Kobiela z domu Zipser urodzona 21.11.1956 w Jasienicy, zamieszkała w Jasienicy ul. Słoneczna 438, zmarła 14.06.2024 w wieku 68 lat z tego w małżeństwie z Edwardem Kobielą 46 lat. Termin pogrzebu zostanie podany na klepsydrach.