2 Niedziela po Trójcy Świętej 09.06.2024

ks. W. Wantulok